लगानी सुत्र के हो ? किन र कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने ?

 

Our Features

Do more with Laganisutra.com.

Daily Best Buy

हरेक दिन परिबर्तन भइ रहने बजार मूल्य अनुसार कुन सेयर किन्न ठिक र बेठिक र कति मूल्य सम्म किन्न लाई ठिक हुन्छ ।

Daily Best Sell

हरेक दिन परिबर्तन भइ रहने बजार मूल्य अनुसार कुन सेयर बेच्न ठिक र बेठिक र कति मूल्य सम्म बेच्दा ठिक हुन्छ ,कुन कम्पनिको प्रगति विवरण राम्रो छैन कुन को होल्ड गर्ने ।

Personal Portfolio

आफ्नो सेयर कति बडो या घट्यो निसुल्क ट्रयाक गर्नको लागी ।

Set Stop Loss

आफ्नो सेयर कति भयो निसुल्क ट्रयाक गरि हरेक दिन हुने बढ्ने घट्ने चक्रमा % अनुसार आफुले सेट गरेको पोइन्टमा पुगे इमेल र SMS बाट अलर्ट दिने ।

Compare Company

दुई कम्पनी मध्ये कुन कम्पनि राम्रो र कुन नराम्रो डाटा सहित छानी लगानी सहजता दिन ।

High Level Support

कम्पनी हरु मध्ये कुन कम्पनि
Best, Better, Good, Worse
प्रमाण र कारण सहित छनौट गर्न सकिने ।

Get Started With Lagani Sutra

Start studying daily share market, setting up your shares portfolio and comparing companies.

#

Sign Up & Sign In

#

Find Best Buy & Sell Stock

#

Maintain Portfolio

#

Set Stop Loss

Best Share Market


View

Compare Company


View

Manage Portfolio


View